Πρόσκληση γνωριμίας με τον νέο χώρο στην Ευριπίδου 18

Κυριακή 23 Οκτωβρίου 2016 Αγαπητοί Φίλοι, Όπως γνωρίζετε, μετά την κατάργηση του Μουσείου Λαϊκών Οργάνων Φοίβου Ανωγειανάκη ως αυτόνομου φορέα και την ενσωμάτωσή του στο Μουσείο Λαϊκής Τέχνης, το Σωματείο των Φίλων αποφάσισε ότι η 25χρονη πολύπλευρη εκπαιδευτική και καλλιτεχνική δραστηριότητά του (σεμινάρια, διαλέξεις, συναυλίες, μουσικές συναντήσεις, εκπαιδευτικά προγράμματα, εκδόσεις κλπ) δεν θα πρέπει να [...]

Πρόσκληση γνωριμίας με τον νέο χώρο στην Ευριπίδου 18