ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΜΟΥΣΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ

Μαθήματα Μουσικών Οργάνων

Ο χώρος μας βρίσκεται στη συμβολή των οδών Αιόλου και Ευριπίδου 18 και είναι εύκολα προσεγγίσιμος με τα μέσα μαζικής συγκοινωνίας.
Οι εγγραφές ξεκινούν τηλεφωνικώς την Τρίτη 1 Σεπτεμβρίου τα μαθήματα μουσικών οργάνων και τραγουδιού στις 14 Σεπτεμβρίου 2020.
Περισσότερες πληροφορίες: Διονυσία Μούγια, τηλ. 6972142350,  στο ωράριο 18:00-21:00.