ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΜΟΥΣΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ

Μαθήματα Μουσικών Οργάνων

Ο χώρος μας βρίσκεται στη συμβολή των οδών Αιόλου και Ευριπίδου 18 και είναι εύκολα προσεγγίσιμος με τα μέσα μαζικής συγκοινωνίας.
Οι εγγραφές ξεκινούν τηλεφωνικώς τη Δευτέρα 2 Σεπτεμβρίου και τα μαθήματα μουσικών οργάνων και τραγουδιού στις 16 Σεπτεμβρίου 2019.
Περισσότερες πληροφορίες: Ευαγγελία Χαλδαιάκη, τηλ. 6948561211,  στο ωράριο 18:00-21:00.