ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΜΟΥΣΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ

Μαθήματα Μουσικών Οργάνων

Ο χώρος μας βρίσκεται στη συμβολή των οδών Αιόλου και Ευριπίδου 18 και είναι εύκολα προσεγγίσιμος με τα μέσα μαζικής συγκοινωνίας.
Οι εγγραφές άρχισαν. Τηλέφωνο 210-3231164 Δευτέρα-Παρασκευή 15.00-21.00