Πολυφωνικό τραγούδι1 Μαρτίου 2017

ΤΟ ΠΟΛΥΦΩΝΙΚΟ ΤΡΑΓΟΥΔΙ ΣΤΗΝ ΑΝΩ ΔΕΡΟΠΟΛΗ
Εναρκτήρια εκδήλωση της «Άνοιξης Πολυφωνίας 2017»
Ομιλητής: Αλέξανδρος Λαμπρίδης

Τετάρτη 1 Μαρτίου 2017, 19:00-21:00

1η Μαρτίου, πρώτη μέρα της άνοιξης, πρώτη μέρα και της «ΑΝΟΙΞΗΣ ΤΗΣ ΠΟΛΥΦΩΝΙΑΣ 2017»! Το Πολυφωνικό Καραβάνι, με συνέργειες του Εργαστηρίου Πολυφωνίας και του Αρχείου Πολυφωνικού Τραγουδιού, προσκαλούν σε ένα κύκλο εκδηλώσεων με αφετηρία την αέναη αφετηρία εξαίρετων μουσικών ταξιδιών, το Κέντρο Ελληνικής Μουσικής «Φοίβος Ανωγειανάκης».

Θέμα της εναρκτήριας εκδήλωσης τα πολυφωνικά τραγούδια της Άνω Δερόπολης, μιας περιοχής από τις σημαντικότερες στον χάρτη της ηπειρώτικης πολυφωνίας. Σελιό, Σωτήρα, Λόγγος, Κοσοβίτσα, Βρυσερά, Πέπελη, χωριά στην άλλη πλευρά των συνόρων που λειτούργησαν σαν κιβωτός της αυθεντικής ερμηνείας του Ηπειρώτικου Πολυφωνικού Τραγουδιού μέχρι τις μέρες μας.

Η Άνω Δερόπολη αποτελεί μια από τις σημαντικότερες επιστροφές του Πολυφωνικού Καραβανιού, δεκαοκτώ χρόνια τώρα. Στις αέναες επιστροφές οι συνταξιδιώτες Καραβανιού ιχνηλατούν, μαθητεύουν, καταγράφουν επιτόπια, επίμονα και συστηματικά, ερευνώντας όλο και βαθύτερα στα στρώματα της μνήμης των ύστατων αυθεντικών ερμηνευτών, των περιλάλητων κυράδων της Άνω Δερόπολης.

Ο κυραντζής του Πολυφωνικού Καραβανιού Αλέξανδρος Λαμπρίδης, αφού απολογίσει το «πολυφωνικό 2016» και παρουσιάσει συνοπτικά το φετινό πρόγραμμα της «Άνοιξης της Πολυφωνίας», θα μιλήσει με θέμα «Πολυφωνία στην Άνω Δερόπολη, δύο ή τρία πράγματα που ξέρουμε για αυτήν». Η ομιλία – παρουσίαση διανθίζεται από την πρώτη προβολή αποσπασμάτων οπτικοακουστικών καταγραφών καθώς και άλλων ψηφιοποιημένων υλικών από το Αρχείο Πολυφωνικού Τραγουδιού. Στην παρουσίασή τους συμμετέχει η ομάδα συλλογικής εργασίας του Αρχείου και των επιτόπιων καταγραφών.

Στο μουσικό μέρος της εκδήλωσης συμμετέχουν οι μαθητές των σεμιναρίων πολυφωνικού τραγουδιού του Κ.Ε.Μ. «Φοίβος Ανωγειανάκης» που συνθέτουν το πολυφωνικό σύνολο του Εργαστηρίου Πολυφωνίας «Πολύφωνο» καθώς και το πολυφωνικό σύνολο «Χαονία», όπου συμμετέχουν οι διδάσκοντες στα σεμινάρια Αλέξανδρος Λαμπρίδης και Αλίκη Γκανά. Στην παρουσίασή του αξιοποιείται ένα πρωτότυπο αναλόγιο ηπειρώτικης ποίησης και λογοτεχνίας με αναφορά ή θέμα το πολυφωνικό τραγούδι.

Η είσοδος στην εκδήλωση είναι ελεύθερη, η πρόσκληση αφορά κάθε φίλο του πολυφωνικού τραγουδιού και, ευρύτερα, της άυλης πολιτιστικής κληρονομιάς. Η εκδήλωση ανοίγει ένα υποσχετικό κύκλο εκδηλώσεων, την «Άνοιξη Πολυφωνίας 2017». με κύριους σταθμούς την υποβολή αίτησης του Υπουργείου Πολιτισμού προς την UNESCO για την αναγνώριση του Πολυφωνικού Καραβανιού ως βέλτιστης πρακτικής στο χώρο της άυλης πολιτιστικής κληρονομιάς, το Ανοιξιάτικο Πολυφωνικό Καραβάνι και το γιορτασμό της Παγκόσμιας Ημέρας Πολυφωνικού Τραγουδιού. Μια αληθινή άνοιξη πολυφωνίας ξεκινά την 1η Μαρτίου από την καρδιά της πόλης, από το Κέντρο Ελληνικής Μουσικής «Φοίβος Ανωγειανάκης». Ας είμαστε εκεί, να την προϋπαντήσουμε όλοι μαζί.