«Αιγαίο: Μία θάλασσα γεμάτη μουσικές»

Δευτέρα 27 Νοεμβρίου 2017, ώρα 20.30
είσοδος ελεύθερη

Παναγιώτης Βέργος: σαντούρι
Ηλίας Μαυρίκης: λαούτο
Γιώργος Μαρινάκης: βιολί
Σταυρούλα Δαλιάνη: τραγούδι

Στο Κέντρο Ελληνικής Μουσικής Φοίβος Ανωγειανάκης»
Ευριπίδου 18 & Αιόλου, 3ος όροφος