Παρασκευή 23 Δεκεμβρίου, 19:00

ΚΑΛΑΝΤΑ ΣΤΟ ΚΕΝΤΡΟ

Περιμένουμε όλους τους Φίλους (και τους φίλους των Φίλων!..)
στη χριστουγεννιάτικη γιορτή του Κέντρου Ελληνικής Μουσικής “Φοίβος Ανωγειανάκης

000a